Medarbejdere

Dorte er lægelig ansvarlig og er, sammen med Lars Kjøller, ejer af Speciallægeklinikken Hviidsminde, herunder Kosmetisk Hviidsminde.
Dorte blev uddannet læge i 1999 og blev i 2009 speciallæge i neurokirurgi.
Dorte har arbejdet som certificeret kosmetisk behandler siden 2012 og er specialist i Radiesse®

Læs mere…

Overlæge

Dorte Clemmensen

Pernille har arbejdet som sygeplejerske i 25 år og har de sidste 12 år haft virke som anæstesisygeplejerske. I 2020 startede hun som kosmetisk sygeplejerske på Kosmetisk Hviidsminde.
Pernille elsker at møde, og arbejde med mennesker. For hende opstår skønhed i mødet mellem individ og behandler.

Læs mere…

Kosmetisk Sygeplejerske

Pernille Hvid Hansen

Camilla blev uddannet sygeplejerske i 2015, hvorefter hun primært har arbejdet i det sygeplejefaglige regi i børne- og familieområdet. I 2020 startede hun som kosmetisk sygeplejerske på Kosmetisk Hviidsminde.
For hende er en god relation og tryghed den ultimative grobund for gode resultater.

Kosmetisk Sygeplejerske

Camilla Maiens Iversen

Sofie har en cand.mag fra Syddansk Universitet i branding og kommunikation. Hun varetager alle marketing aktiviteter og al ekstern kommunikation. Hun tager imod vores besøgende i Kolding. Hun tager telefonen og håndterer kundevejledning og bookings.

Marketing Ansvarlig / Lægesekretær

Sofie Bregnhøj

Clara læser til dagligt Medicin på Aarhus Universitet. Hun har været tilknyttet klinikkerne siden 2018, hvor hun har varetaget en række funktioner.
I dag er hun primært i receptionen i Aarhus hvor hun tager imod vores besøgende og hjælper med den daglige drift.

Receptionist / Med. stud

Clara Smedegaard Kjøller

Katrine er uddannet kosmetisk sygeplejerske ved Kosmetisk Hviidsminde og arbejder idag ca. 2 dage om ugen primært i klinikken i Risskov men hjælper ofte til i Kolding. Derudover arbejder Katrine som sygeplejerske på infektionsmedicinsk på AUH.

Læs mere…

Kosmetisk Sygeplejerske

Katrine Korsgaard

Lars er gift med Dorte og har baggrund som Oberst i flyvevåbnet. Han står i spidsen for virksomheden, den daglige drift på klinikkerne og har både sin daglige gang i Kolding og i Aarhus.

Direktør / Oberst

Lars Smedegaard Kjøller

Overlæge

Dorte Clemmensen

Dorte er lægelig ansvarlig og er, sammen med Lars Kjøller, ejer af Speciallægeklinikken Hviidsminde, herunder Kosmetisk Hviidsminde.
Dorte blev uddannet læge i 1999 og blev i 2009 speciallæge i neurokirurgi.
Dorte har arbejdet som certificeret kosmetisk behandler siden 2012 og er specialist i Radiesse®

Læs mere…

Kosmetisk Sygeplejerske

Pernille Hvid Hansen

Pernille har arbejdet som sygeplejerske i 25 år og har de sidste 12 år haft virke som anæstesisygeplejerske. I 2020 startede hun som kosmetisk sygeplejerske på Kosmetisk Hviidsminde.
Pernille elsker at møde, og arbejde med mennesker. For hende opstår skønhed i mødet mellem individ og behandler.

Læs mere…

Kosmetisk Sygeplejerske

Camilla Maiens Iversen

Camilla blev uddannet sygeplejerske i 2015, hvorefter hun primært har arbejdet i det sygeplejefaglige regi i børne- og familieområdet. I 2020 startede hun som kosmetisk sygeplejerske på Kosmetisk Hviidsminde.
For hende er en god relation og tryghed den ultimative grobund for gode resultater.

Marketing Ansvarlig / Lægesekretær

Sofie Bregnhøj

Sofie har en cand.mag fra Syddansk Universitet i branding og kommunikation. Hun varetager alle marketing aktiviteter og al ekstern kommunikation. Hun tager imod vores besøgende i Kolding. Hun tager telefonen og håndterer kundevejledning og bookings.

Receptionist / Med. stud

Clara Smedegaard Kjøller

Clara læser til dagligt Medicin på Aarhus Universitet. Hun har været tilknyttet klinikkerne siden 2018, hvor hun har varetaget en række funktioner.
I dag er hun primært i receptionen i Aarhus hvor hun tager imod vores besøgende og hjælper med den daglige drift.

Kosmetisk Sygeplejerske

Katrine Korsgaard Nielsen

Katrine er uddannet kosmetisk sygeplejerske ved Kosmetisk Hviidsminde og arbejder idag ca. 2 dage om ugen primært i klinikken i Risskov men hjælper ofte til i Kolding. Derudover arbejder Katrine som sygeplejerske på infektionsmedicinsk på AUH.

Læs mere…

Direktør / Oberst

Lars Smedegaard Kjøller

Lars er gift med Dorte og har baggrund som Oberst i flyvevåbnet. Han står i spidsen for virksomheden, den daglige drift på klinikkerne og har både sin daglige gang i Kolding og i Aarhus.