KOSMETISK SYGEPLEJERSKE

Skrevet og produceret af kosmetisk sygeplejerske Pernille Hvid Hansen & kosmetisk sygeplejerske Camilla Maiens Iversen
2021

Hvordan bliver man kosmetisk sygeplejerske?

Uddannelsen til kosmetisk sygeplejerske har de seneste år vakt stor interesse blandt sygeplejersker. Hviidsminde får ofte spørgsmål om kosmetisk sygeplejerske uddannelse, løn og job. 

Følgende blogindlæg vil søge at skitsere vejen til et spændende speciale. Blogget tager afsæt i vores webinar “Hvordan bliver man kosmetisk sygeplejerske?”, som vi i klinikken afholdt i foråret 2021. Webinaret havde det formål, at klarlægge og vejlede sygeplejersker samt sygeplejestuderende i, hvordan man bliver kosmetisk behandler.

Hvad laver en kosmetisk sygeplejerske?

Betegnelsen “kosmetisk sygeplejerske” dækker i Danmark over autoriserede sygeplejersker med efteruddanelse i kosmetiske behandlinger. Man kan blive godkendt til behandling med:

 • Botulinum toxin, Type A
 • Ikke-permanente HA fillers
 • Laser

Efter endt kosmetisk sygeplejerske uddannelse, er man typisk ansat på enten et privathospital eller en kosmetiske klinik.

 “Kosmetisk sygeplejerske” er ikke en beskyttet titel. Dette gør det vanskeligt at læse sig frem til, hvordan man bliver uddannet til kosmetisk behandler.

Den manglende beskyttelse af titlen gør det ekstra vigtigt for dig, at være opmærksom på dit valg af uddannelsessted.  En uddannelse bør som minimum indbefatter:

 • Undervisning i ansigtets anatomi og hudens aldring
 • Journalføring og lovgivning
 • Teori  og virknings mekanisme om botulinum toxin og fillers
 • Produkt kendskab
 • Risikofaktorer, komplikationer og bivirkninger samt korrekt håndtering af disse
 • Kontraindikationer for behandling

Dette blot for at nævne nogle vigtige emner. Du bør også informeres generelt om kosmetisk sygeplejerske uddannelse, job og løn.

Uddannelse muligheder

Der er flere veje for dig. der ønsker at blive kosmetisk behandler. Markedet er stort og når man søger, møder man alt fra dags kurser til færdige uddannelses forløb.

 1. De mest kendte og anvendte forløb er via akademier. Denne uddannelse er mod egen betaling (typisk i omegn af 50.000 – 150.000 DKK). Et uddannelses forløb afholdes typisk i større eller mindre klinikker rundt om i landet.
 2. En anden, meget eftertragtet mulighed er at blive ansat i en mesterlære stilling. Dette kan foregå i en registreret klinik eller på et privathospital. I et mesterlære forløb vælger klinikken, at investere i at uddanne dig. Du kan se på stps.dk hvilke klinikker og behandlere der er registreret og dermed autoriseret.  Der er ofte stor rift om stillingerne til mesterlære. Desværre er der meget få udbydere til en stilling som denne. Fordelen ved en mesterlære uddannelse er, at du efter endt uddannelse, vil blive ansat i den klinik, der har uddannet dig. Klinikken gør sig derfor ekstra umage med at gøre dig dygtig. Desuden er denne kosmetiske sygeplejerske uddannelse ofte gratis for dig. Du kan naturligvis ikke forvente at få løn under uddannelsen.

Sundheds styrelsen har opstillet særlige krav til, hvordan man bliver kosmetisk sygeplejerske. Der er krav om teoretisk og praktisk undervisning på et registreret behandlings sted af en læge. Lægen skal naturligvis være registreret til at udføre botox- og filler behandlinger. Derudover skal man udføre 20 superviserede model behandlinger indenfor hvert kompetence område, du ønsker at blive registreret i. Dvs. du skal have 20 superviserede behandlinger med  botulinum toxin, 20 filler behandlinger og 20 laserbehandling. Når du har gennemført dette, kan lægen søge om godkendelse ved SST. Først når du har modtaget din godkendelse er din registrering i hus.

Fordele ved at have baggrund som sygeplejerske

Der er mange årsager til, at det er vigtigt med en sundheds faglig uddannelse som kosmetisk behandler.

Som kosmetisk sygeplejerske må man udføre de behandlinger, man er registreret til at udføre. Botox og fillers indsprøjtes gennem hudens barriere. Dette er altid forbundet med risici. Samtidigt skal både fillers og botox varetages med stor forsigtighed og behandling sidestilles med operative indgreb.

Inden man tager en kosmetisk sygeplejerske uddannelse, er det en god idé at have gjort sig erfaring. Dette kan  f.eks. være indenfor det plastik kirurgiske- og eller hud speciale. Dette vil give dig en viden og faglighed, der er relevant for de opgaver, du som kosmetisk behandler arbejder med.  Det er dog ikke et krav.

Facts omkring kosmetisk sygepelejerke uddannelse

En kosmetisk sygeplejerske løn, ligger vanligvis betydeligt over en normal sygeplejerske løn.

Kosmetisk sygeplejerske uddannelse tager ofte 3-6 måneder.

Et kosmetisk sygeplejerske job vil ofte være timelønnet specielt i begyndelsen, indtil du har opnået rutine og har fået dine egen kunder. Det er dog muligt at få en deltids eller fuldtids stilling specielt som rutineret kosmetisk sygeplejerske

Dorte Clemmensen tilbyder uddannelse til at blive kosmetisk sygeplejerske på et højt internationalt niveau. Kontakt klinikken for aftale herom.

Du kan læse mere om vores behandlinger som kosmetisk sygeplejerske her: Botox Filler

Læs mere om os på Kosmetisk Hviidsminde og vores uddannelses baggrund her.

Øvrige indlæg
LOW CARB OG ANTIAGE

LOW CARB OG ANTIAGE

Anti-age og lavt kulhydrat indtagAnti-age handler både om at passe på sit helbred og sin hudkvalitet. I denne blog kigger vores overlæge, Dorte Clemmensen, nærmere på kulhydraters betydning for dit...

MIDDELHAVSKOST OG ANTIAGE

MIDDELHAVSKOST OG ANTIAGE

Middelhavskost og anti-ageAnti-age er meget mere end hudprodukter, botox, filler og Radiesse®. F.eks. er der fundet god sammenhæng mellem periodisk faste og anti-age. Læs mere om dette her. Med antiage bør du...

d-vitamin og antiage

d-vitamin og antiage

D-vitmin og anti-age Mange danskere mangler D-vitamin i kroppen om vinteren. Dette er et problem ift. opbygning af stærke knogler i barne- og ungdomsårene og svækkelse af knoglerne efter 25-årsalderen....

VESTLIG KOST OG ANTI-AGE

VESTLIG KOST OG ANTI-AGE

Vestlig kost og anti-age Vestlig kost og anti-age harmonerer ikke godt. Fastfoodkultur i industrialiserede lande har et lavt fiberindhold og er rig på sukker, mættet fedt og forarbejdede fødevarer. En vestlig...

FASTE OG ANTIAGE

FASTE OG ANTIAGE

Faste og anti-age Periodisk faste og anti-age har en meget interessant sammenhæng. Faste betyder, at man periodisk afholder sig fra mad og sukkerholdige drikke. Dette bliver mere og mere populær, både som...