Migræne/hovedpine behandling

Migræne/hovedpine behandling udføres med botox (Dysport®). Botox blokerer signalstoffet mellem muskel og nerve, herved forhindres musklen (som er injiceret med botox) i at trække sig sammen. Det får altså musklen til at slappe af.

Derudover har botox også en virkning på smertesignaler og kan dermed hæmme hovedpinesmerter – mekanismen bag er endnu ukendt.